Blog tổng hợp về Bất động sản dòng tiền

Decor & Quản lý vận hành cho thuê ngắn hạn trên Airbnb

Những nội dung chuyên sâu, hướng dẫn chi tiết, cập nhật tin tức & tính năng mới ra mắt trên Airbnb hàng tuần dành cho Airbnb co-host.
image
No Blogs Found
image

Vietnam Professional Airbnb Co-host

Tham gia cộng đồng miễn phí để chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và phát triển cùng nhau.
5* PROPERTY MANAGER

Nhận E-book miễn phí

Hướng dẫn cách tạo Listing Airbnb dành cho người mới (cơ bản)
Đăng ký blog trả phí để đọc bài viết chuyên sâu dành cho Airbnb Co-hosts, ra mắt vào thứ 4 hàng tuần.
image

Bạn sẽ nhận được gì?

- Bài viết, hướng dẫn, tài nguyên hữu ích và chuyên sâu dành cho những người theo đuổi công việc Airbnb Co-host một cách chuyên nghiệp.
- Định kỳ ra mắt vào thứ 4 hàng tuần.

Nội dung chi tiết

- Chia sẻ tips decor, bán phòng, quản lý vận hành trên Airbnb, thuật toán Airbnb
- Tips tìm kiếm & chốt deals với chủ nhà
- Tips xây thương hiệu cá nhân, trở thành thỏi nam châm thu hút chủ nhà
- Cập nhật mới nhất các chính sách, tính năng mới ra mắt trên Airbnb
- Phân tích thị trường, báo cáo thị trường cho thuê ngắn hạn, du lịch